les mer D5L

Stavanger - Sandnes - Jørpeland

Fritidsskipper D5L


 I samarbeid med Norsk Maritime Kveldsskole tilbyr Marinkurs as D5L kurs som fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av

fritidsbåter inntil 24 meters lengde i stor kystfart *)


Kurset inneholder følgende hovedemner:


•  Navigasjon

•  Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon

•  Navigasjonsmidler - praksis ombord

•  Sjøveisregler og brovakthold

•  Skipslære

•  Sikkerhet (førstehjelp, brann, redning, nødsituasjoner) 

•  Teknologi/Motorlære

•  Håndtering av fartøy - praksis om bord*) Dette sertifikatet gir også rettigheter til Fiskeskippersertifikat klasse C når krav til nødvendig fartstid og sikkerhetsopplæring er oppfylt.


Undervisningen foregår i hovedsak i klasserom. Standard kjøremønster er en kveld pr. uke alternativt intensivkurs.


**Sikkerhest kurs D5L

Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 50 timer eller annen opplæring dekker kravene for sikkerhetsopplæring.

Har du ikke dette kommer sikkerhetskurs i tilegg


Sikkerhets kurs (D5L) 

Skulle du trenge sikkerhetskurs så består det av 18 skoletimer - en av seks moduler til Fritidsskipper (D5L).

Kurset består av to deler, 10 timer førstehjelp og 8 timer brann/redning, samt eksamen.

Kurspris inkl.materiell: kr.2.800,- Eksamensgebyr som for andre D5L moduler.


Eksamen:

Denne består av skriftlig og/eller muntlig/praktisk prøve etter avsluttet emne.

For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag.


Fartstid:

For å få utstedt Fritidsskippersertifikat, kreves det følgende fartstid/båtpraksis:

Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter)  i minst 3 år. Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtkort.


Alternativt kan du ha minst 12 måneders fartstid som kan godkjennes for utstedelse av vanlig dekksoffiserssertifikat.

eller

Bestått godkjent praktisk utsjekk. klikk for mer >>


Helseerklæring

Det må kunne fremlegges erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel, og fargesans i samsvar med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn.


Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av sertifikat.


Eksamensgebyr

Eksamensgebyr kommer i tilegg til kursavgiften, forbehold om endring fra det offentlige.


Velkommen til kurs!

 

 

 


Passer / paralellforskyver brukes på kurset.


....

475 20 000

info@marinkurs.no


Copyright © All Rights Reserved Marinkurs as