Info kursdeltaker ICC

Stavanger - Sandnes - Jørpeland

Til deg som ta praktisk prøve ICC


 

Vi takker for at du valgte oss som kursplass for å ta praktisk prøve ICC

Her følger litt praktisk informasjon.


Flytevest

Vi benytter flytevest  under hele den praktiske prøven, husk å være kledd etter vær og vind.


Bestått prøve, hvordan får jeg sertifikatet?

Ved bestått praktisk prøve må du sende inn søknad om internasjonalt båtførersertifikat.

Du vil fra oss få en skriftlig vurdering av den praktiske prøven der vi bekrefter at du har bestått, denne må legges ved.


Legg spesielt merke til informasjonen rundt rett kopi i slutten av dokumentet.

her finner du søknadsskjema

 

Gebyr

Det vil komme et statlig gebyr ved utstedelse av ICC sertifikat, du vil få egen faktura for dette.


Klagerett hvis ikke bestått

Stryker du så kan du ta ny praktisk prøve, men du må vente 14 dager. Du må betale ny, men redusert pris for praktisk prøve.

Tilbakemelding ikke bestått vil bli gitt også skriftlig.

Vedtaket ikke bestått kan påklages til Sjøfartsdirektortet i henhold til forvaltningsloven, fristen for å fremsette klage er tre uker.

Klagen sendes Marinkurs as. En har også rett til insyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven § 18, jmf. § 19.


 

Velkommen til praktisk prøve!

 

 

 


475 20 000

info@marinkurs.no


Copyright © All Rights Reserved Marinkurs as