les mer ICC kurs

Stavanger - Sandnes - Jørpeland

ICC Sertifikat


 

Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)


Dette er et sertifikat for førere av fritidsbåter under 15 meter.

De land som har akseptert FN resolusjon nr. 40 om International Certificate for Operators of Pleasure Craft (ICC), er forpliktet å anerkjenne ICC som gyldig førerdokumentasjon.

Det gjøres oppmerksom på at ICC i utgangspunktet ikke er et krav , og at de landene som har akseptert resolusjonen kan ha ulike regelverk og praksis. Hos enkelte land vil dette i realiteten innebære at det er krav til ICC (uavhengig om du er født tidligere enn 1980). Videre vil utleier, til tross for at et lands sjøfartsmyndighet ikke stiller krav til ICC, allikevel kunne kreve ICC for å leie ut sine fritidsbåter.


Det er i tillegg land som ikke har akseptert resolusjonen, men som allikevel vil kunne stille krav til ICC.

Vi anbefaler på et generelt grunnlag at personer som skal reise utenlands, og som planlegger å leie fritidsbåt inntil 15 meter,

kontakter aktuelle lands sjøfartsadministrasjon og utleier for å avklare eventuelle krav til ICC.


Versjoner ICC sertifikat

ICC sertifikat finnes i forskjellige versjoner, med tilhørende rettigheter og begrensninger;

   •   Fører av motorfartøy i kystfart, og/eller

   •   Fører av seilfartøy i kystfart

   •   Fører av fartøy i kanalfart (utstedes ikke i Norge)


I Norge tilbys kun ICC sertifikat med rettigheter til å føre motorfartøy og/eller seilfartøy i kystfart.

Dette betyr at man kan ta sertifikat som dekker både seil og motorbåtKvalifikasjonskrav ICC sertifikat

Utsteder av ICC er Norsk Test. For å kvalifisere til ICC må følgende krav oppfylles:

  • Du må være Norsk statsborger eller bosatt i Norge, amerikansk statsborger eller statsborger i land som ikke er medlem av de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa
  • Fylt 16 år
  • Kvalifiserer til å få utstedt norsk båtførerbevis eller inneha gyldig kvalifikasjonsbevis
  • Oppfylle kravene til praktisk prøve
  • Oppfylle kravene til helse


Kravene til dokumentasjon fremkommer i søknadsskjema, som skal sendes til Norsk Test etter bestått praktisk prøve.


Egen båt eller skolens båt?

Prøven gjennomføres for motorfartøy, seilfartøy eller for begge deler. Seilfartøy med motor kan brukes til praktisk prøve for motorfartøy.

Fartøyet som benyttes til prøven må ha skroglengde lenger enn 10 meter, og tilfredsstille gjeldende lover og regler.

Du kan benytte eget fartøy som oppfyller kravene til størrelse og utstyr.

Skolen bruker seilbåt slik at en kan om ønskeligt få sertifikat som dekker både seil og motorbåt.


 

 

 


Inngang i front, 3 etg.

Husk gode klær, det kan være kaldt på sjøen

Praktisk utsjekk

475 20 000

info@marinkurs.no


Copyright © All Rights Reserved Marinkurs as