Etterarbeid

Etterarbeid - Rutiner i basseng

Sjekk garderober
Sett på vask / tørk
Sjekk vamser , henger med mellomrom, på henger
 
Ta på bassengtrekk / legg i bassengrobot
Rydd inn stoler
Se over drakter, hetter mansjetter
Svabre gulv
Slå av hovedbryter strøm
Skyll bremsesystem på helitak
Smør belter
Spyle dykkerdrakter i ferskvann
 
Sjekk infoskjerm rett kanal
Tøm søppel , se over rom at det ser ryddig ut
 
Spyling / rengjøring av gulv bassengrom