Klargjøring

Klargjøring 

startes på etter innlogging tidsbanken

Sjekk garderober
Sett på vask / tørk
Ta ut vamser
 
Ta av bassengtrekk / fjern bassengrobot
Sett ut stoler
Visuel sjekk av helikopter
Sjekk belter /beltespenner
Pakk drakter, legges på stoler
 
Lås opp dør
Sett på kaffe
Sjekk infoskjerm rett kanal
Tøm søppel , se over rom at det ser ryddig ut
Lås opp port
Sjekk luft i flåter, etterfyll.